Sản phẩm >> HẠT NHỰA >> CODE : TQ-HDPE-WBT-0310010
  • CODE : TQ-HDPE-WBT-0310010

    Thông tin tóm tắt sản phẩm

    TQ-HDPE-WBT-0310010

    Sản xuất từ mảnh nhựa HDPE trắng sứ lưới 100 , 10%