Sản phẩm >> HẠT NHỰA >> Black HDPE granule, CODE : VL-HDPE-BBT-10_2
  • Black HDPE granule, CODE : VL-HDPE-BBT-10_2

    Thông tin tóm tắt sản phẩm

    VL-HDPE-BBT 10_2

    Sản xuất từ mảnh nhựa HDPE đen tạo từ 70% hạt HDPE màu đen +20% nút nghiền + 10%