Sản phẩm >> HẠT NHỰA >> Natural green HDPE granule, CODE : VL-HDPE-NBT- 02_1
  • Natural green HDPE granule, CODE : VL-HDPE-NBT- 02_1

    Thông tin tóm tắt sản phẩm

    VL-HDPE- NBT 02_1

    Sản xuất từ nguyên liệu mảnh nhựa HDPE dẻo trắng sữa có lẫn tem