Sản phẩm >> HẠT NHỰA >> Grey PE granule, CODE: VL-LDPE-MFL-06_1
  • Grey PE granule, CODE: VL-LDPE-MFL-06_1

    Thông tin tóm tắt sản phẩm

    VL-PE-MFL 06

    Sản xuất từ màng nilon màu tổng hợp