Sản phẩm >> HẠT NHỰA >> CODE : VL-HDPE-WBT-0910010
  • CODE : VL-HDPE-WBT-0910010

    Thông tin tóm tắt sản phẩm

     

    VL-HDPE-WBT-0910010

    Sản xuất từ mảnh nhựa HDPE trắng sứ lưới 100, tạo từ 90% mành HDPE , 10%