Sản phẩm >> HẠT NHỰA >> Nature PE granule, CODE : VL-PE-CRFL-05-1
  • Nature PE granule, CODE : VL-PE-CRFL-05-1

    Thông tin tóm tắt sản phẩm

    VL-PE-CRFL-05-1

    Sản xuất từ màng Nông nghiệp