Sản phẩm >> HẠT NHỰA >> Black PE granule, CODE : VL-LDPE-BFL-11_1
  • Black PE granule, CODE : VL-LDPE-BFL-11_1

    Thông tin tóm tắt sản phẩm

    VL-LDPE-BFL 11_1

    Sản xuất từ màng nilon màu đen