Sản phẩm >> HẠT NHỰA >> BLACK PE GRANULE, CODE : TQ-PE-BFL-1160
  • BLACK PE GRANULE, CODE : TQ-PE-BFL-1160

    Thông tin tóm tắt sản phẩm

    TQ-PE-BFL-1160

    Sản xuất từ Nilon đen túi Siêu Thị, lưới 60