Sản phẩm >> HẠT NHỰA >> White HDPE granule, CODE : VL-HDPE-WBT-09_1
  • White HDPE granule, CODE : VL-HDPE-WBT-09_1

    Thông tin tóm tắt sản phẩm

    VL-HDPE- WBT-09_1

    Sản xuất từ mảnh nhựa HDPE màu trắng sứ