Sản phẩm >> HẠT NHỰA >> Milk color HDPE granule, CODE : VL-HDPE- NBT- 01_1
  • Milk color HDPE granule, CODE : VL-HDPE- NBT- 01_1

    Thông tin tóm tắt sản phẩm

    VL-HDPE- NBT 01_1

    Sản xuất từ nguyên liệu mảnh nhựa HDPE dẻo trắng sữa không lẫn tem