Sản phẩm >> MẢNH NHỰA >> Clear PET flake with 2% light blue
  • Clear PET flake with 2% light blue

    Thông tin tóm tắt sản phẩm
    Đang cập nhật